Święto Jordanu

Obchody święta Objawienia Pańskiego w Krynicy-Zdroju już od kilku lat gromadzą parafian zarówno na cerkiewnych liturgiach, jak i przy wspólnym stole. Tradycyjny Szczedry Weczer w wigilię Święta odbył się w odnowionych staraniem parafii przestrzeniach dawnej plebanii. Wieczerzę rozpoczęło krótkie nabożeństwo poprowadzone przez księdza proboszcza, mitrata Jana Pipkę. Kosztowanie przygotowanych w domach klasycznych łemkowskich potraw przeplatało się ze śpiewem kolęd.

Boską Liturgię w sam dzień święta Jordanu celebrował ksiądz proboszcz. Obecni byli goście ze Słowacji, w tym klerycy z seminarium w Preszowie. W homilii ksiądz mitrat wskazał między innymi na to, że przy osobistym chrzcie każdego chrześcijanina – jak niegdyś nad Jordanem – rozlega się głos Ojca: To jest moje umiłowane dziecko. To dziecięctwo Boże trzeba strzec i nieustannie odnawiać w sakramencie pokuty.

 

Po zakończeniu Boskiej Liturgii odbył się obrzęd Wielkiego Poświęcenia Wody, a bezpośrednio po nim pierwsze odwiedziny duszpasterskie z jordańską wodą.

Podczas chrztu Twego, Chryste, w Jordanie* miało miejsce uwielbienie Trójcy świętej:* bo głos Ojca zaświadczył o Tobie,* nazywając Cię umiłowanym Synem * i Duch pod postacią gołębicy potwierdził niewątpliwość tego oświadczenia.* Chryste Boże, Któryś się objawił* i oświecił wszechświat, chwała Tobie.

(Troparion Święta Jordanu za www.cyrylimetody.marianie.pl)