Pielgrzymka w rocznicę objawienia na Górze Jawor – 15.09.2018