Archiwalia – Wizytacje z XVIII w.

Kopie wizytacji parafii w Krynicy oraz w Słotwinach z Archiwum w Przemyślu z roku 1743 oraz 1764

View Fullscreen