Galeria Ikon

Galeria ikon współczesnych

Na plebani parafii przy ulicy Zdrojowa 8 w centrum miasta mieści się galeria współczesnych ikon. Ikony prezentowane w tej galerii powstały w Nowicy na Międzynarodowych Warsztatach Pisania Ikon. Warsztaty te są organizowane od dziesięciu lat .Organizatorami tych spotkań z ikoną są Bractwo Sarepta i Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy.

Na warsztaty są zapraszani artyści z różnych krajów i reprezentujący różne kościoły. Ikony prezentowane w galerii kompozycyjnie są wyjątkowe, ale mocno zakorzenione w tradycyjnej ikonie. Ta kolekcja pokazuje, że współczesny człowiek potrafi szukać Boga , że poszukuje nowych form relacji z Nim.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii